A 2024. évi magyar uniós elnökség - intézeti kutatás

Kutatók: az Európa Stratégia Kutatóintézet valamennyi munkatársa és kutatója 

 

Kutatási projekt időtartama: 2022. július 1. – 2025. június 30. (36 hónap)

 

Kutatási projekt rövid ismertetése

 

A kutatási projekt célja az EU Tanácsának 2024. július 1-jén kezdődő soros magyar elnökségének kutatása. A kutatás multidiszciplináris jellegű; a társadalomtudományok területéről a politika-, jog-, állam- és gazdaságtudomány, valamint szociológia módszertanok elemeire épít. 

Az Unió soros EU elnöksége kiemelt európai és nemzetközi láthatóságot biztosít a feladatot ellátó tagállamnak. Kutatásunk célja annak elősegítése, hogy a soros elnökség kontextusában a politika világán túl, a nemzetközi tudományos világban is középpontba kerüljenek Magyarország európai uniós célkitűzései. Tanulmánykötetek, napi rendszerességgel megjelenő gyorselemzések és egyéb publikációk, valamint nemzetközi konferenciák szervezése által kívánjuk elősegíteni, hogy az érdeklődő külföldi tudományos közönség könnyebben megértse a magyar uniós prioritások hátterét, az Unió számára ezekben rejlő lehetőségeket és kihívásokat. A soros elnökség alapos elemzése nemcsak a jelenben, hanem közép- és hosszútávon is hasznosul, mivel lehetővé teszi, hogy a magyar EU elnökségről tudományos szempontból is igényesen dokumentált és kommentált források maradjanak fenn az utókor számára. 

A kutatás négy szakaszból áll. Az első másfél évben, 2022. július 1-től előzetes kutatás keretén belül vizsgáljuk azokat a szakpolitikai kérdéseket, amelyek hatással lehetnek a magyar elnökségre. A második, féléves szakasz hat hónappal a magyar elnökség kezdete előtt indul, és az elnökségi programot, az arra ható körülményeket elemzi. A kutatás nemzetközi összehasonlításban jeleníti meg az elnökségi triót adó tagállamok programjai közötti összefüggéseket. A harmadik szakasz a magyar elnökség időszakával esik egybe, célja az elnökség figyelemmel követése, illetve az arról szóló tájékoztató nyújtása, valamint a legfrissebb, elnökségi programot érintő uniós fejlemények elemzése. A negyedik szakasz az elnökség végével indul, és az elnökségi program megvalósulásának értékelését szolgálja, a magyar elnökség által kezdeményezett folyamatok továbbélését vizsgálja. 

A kutatás során több nemzetközi konferenciára és workshopra kerül sor, amelyek során - vendégfogadás keretén belül - számos külföldi politikus, uniós és nemzeti szakpolitikai szereplő és tisztviselő látogat Egyetemünkre. 

A kutatás során a Ludovika.hu-n főszabály szerinti naponta megjelenő blogbejegyzések, kutatóink egyéni kutatási eredményeit bemutató tudományos cikkek és előadások mellett két tanulmánykötet is születik az Európa Stratégia Kutatóintézet szerkesztésében magyar és angol nyelveken.

 

Kutatási projektterv

 

A kutatás négy nagy időbeli szakaszra különíthető el:

 

1. 2022. július 1. – 2023. december 31.: Előzetes kutatás

A kutatás első szakaszában azt vizsgáljuk, hogy mely szakpolitikai területek lesznek hangsúlyosak a magyar elnökségi program során. Az előzetes kutatás során az egyes uniós szakpolitikákat abból a szemszögből is vizsgáljuk, hogy azok milyen lehetséges hatással bírhatnak a magyar elnökségi programra, melyek azok a kérdések, amelyekre vélhetően majd a magyar elnökségnek reagálnia kell. Ennek során szakpolitikai javaslatokat is megfogalmazunk a lehetséges jövőbeli programot illetően, illetve általánosságban elemezzük ezeket a szakpolitikai kérdéseket.

A tudományos és közéleti párbeszéd élénkítése céljából workshopokat és nemzetközi konferenciákat szervezünk: a konferenciákra 2022 és 2023 októberében kerül sor, az előzetes kutatás másfél éve alatt pedig több workshop keretében tárgyaljuk a magyar szempontból legfontosabb fejleményeket az egyes szakpolitikai kérdésekben, valamint elemezzük, hogy az adott szakpolitika milyen mértékben jelenik meg az aktuális elnökség programjában.. A workshopokra a közelmúltban uniós soros elnökséget ellátó államok elnökségi programban résztvevő vezető tisztségviselőit, illetve egyéb vezető európai politikusokat és uniós tisztviselőket hívunk, hogy saját tapasztalataik megosztásával is betekintést nyújtsanak a magyar elnökség előtt potenciálisan álló kihívásokba és lehetőségekbe.  Emellett angol és magyar nyelvű tanulmánykötetekben elemezzük a magyar elnökség és az Európai Unió jövője szempontjából kiemelkedő jelentőségű területeket.

 

2. 2024. január 1. – 2024. június 30.: Magyar elnökségi prioritások kutatása

A kutatás második szakasza fél évvel a magyar elnökség kezdete előtt indul, és a magyar elnökség kezdetével ér véget. Ebben a szakaszban a kutatás középpontjában a magyar elnökségi program áll. Bár az elnökségi program jellemzően egy hónappal az elnökség kezdete előtt válik nyilvánossá, ez az időszak lehetőséget nyújt arra, hogy a spanyol-belga-magyar elnökségi trió programját elemezzük, megvizsgáljuk, hogy a 2023. július 1-jén kezdődő spanyol, és éppen folyamatban lévő belga elnökség során milyen, a globális politikában is meghatározó fejlemények merültek fel, amelyek a trió programját befolyásolják, illetve módosításra ösztönzik, valamint elemezzük az éppen nyilvánosságra kerülő magyar elnökségi programot. E kutatási szakasz során is - különösen annak első felében - igyekszünk szakpolitikai javaslatokat megfogalmazni a magyar elnökségi prioritások kapcsán.

2024 tavaszán két nemzetközi workshopot szervezünk: az egyik az elnökségi trió programjának legújabb fejlemények fényében történő módosításának szükségességéről, vagy éppen ennek hiányáról szól, a második workshop témája pedig az éppen nyilvánosságra került magyar elnökségi program, annak legfontosabb elemei.

 

3. 2024. július 1. – 2024. december 31.: Magyar elnökség figyelemmel követése

A kutatás harmadik szakasza a magyar elnökségnek az időszaka, amely során az elnökségi program megvalósítását követjük figyelemmel és elemezzük. A blogfelületen megjelenő gyorsjelentésekben reagálunk a magyar elnökségi programot befolyásoló legfrissebb fejleményekre, illetve beszámolunk a magyar elnökség során megvalósult legfontosabb programokról, jogalkotási folyamatokról és politikai-szakmai egyeztetésekről.

A félév során három workshopot szervezünk a magyar elnökség aktuális témáiról szeptember elején, október végén és december elején. 

 

4. 2025. január 1. – 2025. június 30.: Magyar elnökség kiértékelése

A kutatás utolsó szakasza a magyar elnökség végével veszi kezdetét, és célja a magyar elnökség eredményeinek kiértékelése az azt követő hat hónap folyamán.

2025 tavaszán egy nagyszabású nemzetközi konferenciát szervezünk, amelynek célja az elnökségi időszak (és vele együtt az elnökségi trió) kiértékelése nemzetközi és hazai szereplőkkel. A kutatás záró időszaka vizsgálja azt is, hogy a magyar elnökség hogyan működik együtt az azt követő lengyel elnökséggel, illetve előbbi kezdeményezései milyen módon jelennek meg az új elnökségi ciklus programjában. A kutatás megjeleníti, hogy a magyar elnökség milyen hatással van Magyarország nemzetközi megítélésére és Magyarország Európa-stratégiájára. Emellett egy témaspecifikus workshopot is szervezünk egy olyan szakpolitikai terület, illetve kérdés eredményeinek bemutatásával, amely a magyar érdekek szempontjából különösen nagy jelentőséggel bír. A magyar elnökség értékelésének keretén belül egy magyar és egy angol nyelvű tanulmánykötetet is szerkesztünk, amely kötetek kéziratait 2025 június végével összesítjük.

 

2022. július 1. – 2025. június 30.

A kutatás teljes időszaka alatt a fentieken túl az EUstrat „Öt perc Európa” c., napi megjelenésű blogfelületén is közzéteszünk többek között az elnökségi mozgásteret vizsgáló, elnökségi programot, illetve annak megvalósulását elemző aktuális kérdésekre reagáló gyorsjelentéseket, amelyek közül a válogatott elemzések félévente összegzett formában is megjelennek az EUstrat Műhelytanulmányok kiadványban.

Mindemellett az EUstrat kutatói rendszeresen publikálják egyéni kutatási terveiket és a magyar elnökséggel kapcsolatos intézeti kutatást egyaránt érintő tanulmányokat különböző szakmai folyóiratokban és egyéb felületeken, illetve a témához illeszkedő előadásokat tartanak hazai és külföldi szakmai konferenciákon.